Jak pokazują statystyki Polacy co raz to bardziej się zadłużają. W odróżnieniu od innych krajów Unii Europejskiej nie zadłużamy się jednak gwałtownie w bankach tylko w tak zwanych parabankach czyli zwykłych firmach pożyczkowych będących poza jakąkolwiek kontrolą nadzoru finansowego tak więc parabanki mogą pożyczać pieniądze praktycznie na takich warunkach jakie sobie wymarzą. Oczywiście kolejne rządy próbowały wprowadzać tak zwaną ustawę anty lichwiarską jednak każda taka próba kończyła się tak na prawdę spektakularną porażką ze strony rządzących. Podobnie zresztą jak w przypadku banków.

Prawo bankowe mówi wyraźnie, że maksymalne oprocentowanie pożyczki nie może być wyższe niż n-krotność podstawowej stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego. Banki jednak sprytnie omijają tę ustawę i faktycznie oprocentowanie pożyczek i kredytów bankowych jest na poziomie, który jest zgodny z prawem jednak jeśli mówimy o sumarycznym oprocentowaniu, a więc o ile więcej procent pieniędzy będziemy musieli oddać bankom to tutaj zaczynają się prawdziwe schody, gdyż nawet przy tak zwanym promocyjnym oprocentowaniu (mamy tutaj na myśli dokładnie to czym kuszą nas banki w reklamach telewizyjnych) wynoszącym dokładnie zero procent banki wychodzą na swoje, gdyż po prostu zwiększana jest prowizja za udzielnie kredytu oraz wszystkie opłaty, których obecność tak na prawdę jest wielce zbędna i można by poradzić sobie bez nich. Idąc sposobem myślenia banków to można się spodziewać, że już wkrótce banki zaskoczą nas ujemnym oprocentowaniem kredytów oraz pożyczek a i tak wydają na swoje.

Dokładnie tak samo działają parabanki. Zaniżają oprocentowanie do maksymalnego poziomu dozwolonego przez ustawę o lichwie a prawdziwy dochód mają z wszelkich innych kosztów takich jak prowizja za udzielenie pożyczki prowizja za dostarczenie pieniędzy bezpośrednio do domu oraz prowizja za odbieranie rat udzielonej pożyczki bezpośrednio w naszym domu. Ta forma odbierania rat gwarantuje w pewnym sensie większą dyscyplinę u klienta, który stanie wręcz na głowie, aby uzbierać pieniądze na ratę, gdyż w przeciwnym przypadku po prostu będzie ponosił dalsze nie potrzebne koszta wynikające z regulaminu udzielania pożyczek.