Aluminium (glin) jest pierwiastkiem, który bardzo powszechnie występuje w skorupie ziemskiej. Glin jest metalem niezwykle reaktywnym, nie występującym w stanie wolnym, dlatego eksploatacja większości złóż jest więc mało opłacalna. Dlatego też dla przemysłu pozyskuje się go z boksytu, który jest bardzo bogaty w uwodnione tlenki aluminium. Największe złoża boksytu znajdują się na terenie Rosji, Australii, Gwinei i na Jamajce. Do procesu pozyskiwania aluminium z boksytu wykorzystuje się proces elektrolizy. Komponenty związku chemicznego pozyskiwane są więc przy użyciu prądu elektrycznego.

Tlen atmosferyczny powoduje, że aluminium bardzo szybko koroduje. Warstwa tlenku jest cienka i bardzo odporna, stanowi ochronę przed dalszym procesem korodowania. Stąd też wynika bardzo szerokie zastosowanie aluminium. Produkuje się z niego doskonale wszystkim znaną folię spożywczą, garnki, panele elewacyjne, ramy okienne, elementy konstrukcyjne dla budownictwa. Ze względu na niską gęstość aluminium i jego stopy znalazły bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym. Wzrasta także jego wykorzystanie do produkcji kabli elektrycznych, a szczególnie do produkcji kabli przesyłowych. Z użyciem aluminium produkowane są także farby miniowe, które służą do powlekania innych metali, aby nadać im powłokę antykorozyjną. Pokrywa się nim także tylne części luster. W XX wieku zaczęto wytwarzać stopy aluminium. Aby mogły one nadawać się do odlewania muszą zawierać maksymalnie 15 procent krzemu. Oprócz krzemu w stopach tych znajdują się: cynk, miedź, mangan, nikiel, żelazo.

Aluminium świetnie nadaje się do wykonywania przedmiotów z zastosowaniem metody odlewania. Wcześniej musi on oczywiście zostać podgrzany do takiej temperatury, aby uległ stopieniu się. Aby został zachowany kształt odlewu niezbędne jest zastosowanie form, które mogą być jednorazowe lub wielokrotnego użytku. Te drugie noszą nazwę kokili i wykonuje się je z metalu, który jest odporny na działanie wysokiej temperatury. Do wykonania pierwszego rodzaju form odlewniczych wykorzystywane są masy formierskie, które powstają z gliny, szamotu bądź piasku. Aby zachować wewnętrzny kształt odlewu w formach umieszcza się rdzeń wykonany uprzednio w rdzennicy. Po zakończeniu procesu zalewania formy, aluminium pozostawia się w nich do zastygnięcia, a następnie odlew wyjmuje się z formy i oczyszcza. Tak przygotowane odlewy mogą zostać poddane obróbce mechanicznej. Odlewy można wykonywać nie tylko z czystego aluminium, ale także z jego stopów.

 

Nitrid – dodatki niezbędne przy odlewaniu aluminium: http://nitrid.eu/852/technologie-odlewania-aluminium-i-innych-metali/